Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Τὶ εἶναι τὸ Ἱερόν Κομποσχοίνιον!


Ὅπως   γνωρίζουμε  ἀπό  τὸν   βίο τοῦ  Ἁγίου    Παχωμίου,
Ἄγγελος  Κυρίου  ἐμφανίσθηκε  στὸν  ὕπνο του κρτὼντας
Στὸ  ἀριστερό  του  χέρι   ἕνα  Κομποσχοίνι  τό  ὁποίο
Γυρνώντας τοὺς  κόπους ἔλεγε τὴν  εὐχήν.
΄΄Κύριε Ἰησοῦ  Χριστέ Υἱέ  τοῦ Θεοῦ  Ἐλέησόν με΄΄
Κατόπιν ἔδωσε στὸν μοναχό μαλλί καὶ  κρατώντας
Το στὰ  χέρια του τοῦ ὑπέδειξε πῶς νὰ πλέκει τοὺς
Κόπους τοῦ κομποσχοινιοῦ,δηλ σταυροειδῶς  καὶ μὲ
9     κόμπους ,σὲ κάθε κόμπο, ὅσα τὰ Τάγματα  τῶν
Ἀγγέλων.Ὅταν ξύπνησς ὁ Ἅγιος βρῆκε στὰ χέρια
Του μισοτελειωμένο τὸ Ἀγγελοδείδακτο κομπο-
Σχοίνι, τὸ συνέχισε καὶ  τὸ  τελείωσε καὶ ἔκτοτε τὸ
Χρησιμοποιοῦσε στὴν προσευχή του  καὶ  στὶς μετάνοιες του, ἐνῶ διεπίστωσε ὅτι ὁ διάβολος  δέν
Μποροῦσε νὰ λύνει τοὺς κόπους του, διότι ἦταν σταυροειδῶς
Πλεγμένοι.Τὸ κοποσχοίνι πλέκετε ἀπό ἁγνά χέρια μοναχῶν
ἐργαζομένων καὶ προσευχομένων  ταυτόχρονα.
Γι΄ αὐτο οἱ πιστοί εἶτε το φοροῦν στὸ χέρι εἶτε  τὸ κρατοῦν ἐπάνω τους, εἶτε τὸ βάζουν στὸ σπίτι τους, ἀποτελεῖ ΦΥΛΑΚΤὸ
Καὶ  Ἁγιωτικό. Ταυτόχρονα οί πιστοί μποροῦν νὰ λέγου   τὴν  Εὐχήν.
      Κύριε Ἰησοῦ  Χριστέ  Υἱέ  τοῦ Θεοῦ  Ἐλέησόν  με
Ο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου